Τι είναι η μυϊκή θλάση;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Θλάση είναι η ρήξη των μυϊκών ινών. Προκαλείται είτε από υπερβολικά έντονη σύσπαση του μυός, είτε από υπερβολική ή απότομη διάταση του, είτε από άμεση πλήξη. Αναλόγως με τον αριθμό των τραυματισμένων μυϊκών ινών, οι θλάσεις διαβαθμίζονται σε πρώτου βαθμού (τράβηγμα), δευτέρου (μερική ρήξη) και τρίτου (πλήρης ρήξη των μυϊκών ινών, απαιτείται χειρουργική συρραφή τους).

Οι ελαφρότερες μορφές θλάσεων αντιμετωπίζονται αρχικώς με ακινητοποίηση, περίδεση και κρυοθεραπεία (πάγος, ψυχρά επιθέματα), ενώ μετά τις πρώτες 48 ώρες μπορεί να γίνει χρήση θερμών επιθεμάτων ή αλοιφών και ξεκινά η διαδικασία συντηρητικής αποκατάστασης του τραυματισμού.Προσθήκη νέας απάντησης