Τι είναι η μετενέργεια και πώς επηρεάζει τους μισθούς;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Κάθε σύμβαση που υπογράφεται με ημερομηνία λήξης ισχύει για ένα τρίμηνο μετά τη λήξη της. Στο τρίμηνο αυτό όλοι οι όροι της σύμβασης που έληξε "μετενεργούν" στις αποδοχές των εργαζομένων, δηλαδή εξακολουθούν να αμείβονται με τις αποδοχές της σύμβασης που έληξε.Προσθήκη νέας απάντησης