Τι είναι η Κοντότα;


Τι σημαίνει και από που προέρχεται η σπάνια λέξη Κοντότα;

Απαντήσεις

Η κοντότα είναι, ή μάλλον ήταν, συμφωνία μεταξύ ενός ειδικού επαγγελματία, συνήθως γιατρού, και των κατοίκων ενός χωριού, κατά την οποία ο επαγγελματίας με εφάπαξ αμοιβή αναλάμβανε να παρέχει υπηρεσίες στους κατοίκους για ορισμένο χρονικό διάστημα, συνήθως για έναν χρόνο. Ο Παπαδιαμάντης γράφει στο Μεγαλείον οψώνια για έναν γιατρό που ζούσε σε ένα χωριό όπου ο γιος του «ήτο θεραπευτής με ετησίαν συμφωνίαν, ή "κονδότα"».

Ετυμολογείται από το ιταλικό condotta (μίσθωση)· στα μεσαιωνικά χρόνια αφορούσε την παροχή κυρίως στρατιωτικών υπηρεσιών - κοντοτιέροι ήταν οι μισθοφόροι και μ' αυτή την έννοια, τη μεσαιωνική, θα βρείτε τη λέξη σε μερικά λεξικά. Δεν είχαν μόνο οι γιατροί κοντότα. Παλιότερα και οι εκπαιδευτικοί δούλευαν με το σύστημα αυτό, ενώ σε πολλά χωριά υπήρχε και ο κοινοτικός χαλκιάς, που έπαιρνε από το χωριό ετήσια αμοιβή και αναλάμβανε να επισκευάζει τα γεωργικά εργαλεία.

Κάποτε η κοντότα ήταν και ατομική: ο Μακρυγιάννης γράφει στα Οράματα και θάματα ότι είχε γιατρό, τον Αλέξανδρο, στο σπίτι με κοντότα. Η Μαρία Μητσιάλη (1895-1981) υπηρέτησε ως γιατρός στους Παξούς με το σύστημα της κοντότας από το 1924 έως το 1968. Έπαιρνε από κάθε οικογένεια μισή, μια ή δυο ξέστες (δεκαεξάκιλα) λάδι τον χρόνο. Τώρα με την κατάρρευση του κράτους προνοίας, λέτε να αναβιώσει η κοντότα;Προσθήκη νέας απάντησης