Τι είναι η κολπική ταινία ακράτειας Remeex;


Τι είναι η χειρουργική επέμβαση Remeex; 

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Είναι μια νέα χειρουργική επέμβαση, για αποτελέσματα που κρατάνε μια ζωή για όλες τις περιπτώσεις γυναικείας ακράτειας από προσπάθεια. Σετ κολπικής ταινίας ρυθμιζόμενης τάσης, με εμφυτεύσιμο ρυθμιστή τάσης από πολυπροπυλένιο και βίδα τιτανίου. Τo Remeex είναι μια ταινία ελεύθερης ή ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ. Μπορεί να τοποθετηθεί στη μέση ουρήθρα σαν ταινία ελεύθερης τάσης, αλλά και στον αυχένα της κύστης με τάση. Μπαίνει σε όλες τις περιπτώσεις ακράτειας από προσπάθεια, καθώς και σε ακράτεια τύπου ΙΙ, ακράτεια τύπου III,και μικτού τύπου ακράτεια. Το μεγαλύτερο όμως πλεονέκτημα είναι ότι η ρύθμιση της ταινίας δεν γίνεται την ώρα του χειρουργείου, υπό την πίεση του χρόνου και του οιδήματος, αλλά τις επόμενες ημέρες (μέγιστο 5 ημέρες), και το ποσοστό επιτυχίας ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις να φτάνει το 98%,ενώ δεν υπάρχει κόστος για την πιθανή επαναρύθμιση που μπορεί να χρειαστεί και μετά την παρέλευση αρκετών ετών, μιας και αυτή γίνεται σε 5 λεπτά στα εξωτερικά ιατρεία, χωρίς να νοσηλευτεί η ασθενής.(Σε αντίθεση με τα άλλα συστήματα όπου πρέπει να ξαναγίνει χειρουργική επέμβαση).    Προσθήκη νέας απάντησης