Τι είναι η HTML;


Απαντήσεις

H HTML είναι το ακρωνύμιο των λέξεων HyperText Markup Language (γλώσσα μορφοποίησης υπερκειμένου) και είναι η βασική γλώσσα δόμηση σελίδων του World Wide Web (ή απλά ιστού: Web). Είναι μία γλώσσα προγραμματισμού.

http://el.wikipedia.org/wiki/HTML

http://pacific.jour.auth.gr/html/

http://www.eeei.gr/odhgos/htmlfaq/whathtml.htmΠροσθήκη νέας απάντησης