Τι είναι η γενετική προδιάθεση και τι οι γενετικές ασθένειες;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Με τον όρο γενετική προδιάθεση εννοούμε την κληρονομική τάση κάποιων ατόμων να παρουσιάζουν συγκεκριμένα γενετικά χαρακτηριστικά, τα οποία ενδεχομένως συνδέονται με την εμφάνιση και την ανάπτυξη διαφόρων ασθενειών, όπως για παράδειγμα κάποιων τύπων καρκίνου. Γενετικές καλούνται οι ασθένειες που οφείλονται σε κάποιο ή κάποια γονίδια που φέρει κληρονομικά το άτομο, όπως για παράδειγμα η αιμορροφιλία.Προσθήκη νέας απάντησης