Τι είναι η Ευρωπαϊκή ένωση;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ή ΕΕ είναι μια σύνομοσπονδια εικοσιεπτά κρατών. Καθιερώθηκε το 1992 από την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη του Μάαστριχτ), και είναι ο εκ των πραγμάτων διάδοχος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) των έξι κρατών-μελών που ιδρύθηκαν το 1951, το 1957 και το 1965.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF...Επίσημο site ΕΕ

http://www.aueb.gr/statistical-institute/european-...Προσθήκη νέας απάντησης