Τι είναι η ενεργειακή σήμανση;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η ενεργειακή σήμανση είναι μέρος του "Ευροπαϊκού προγράμματος για την κλιματική αλλαγή" το οποίο στοχεύει στην ενεργειακή αποδοτικότητα ως μια από τις μεθόδους για τη μείωση εκπομπών CO2. Η ευρωπαϊκή επιτροπή πιστεύει ότι η ενημέρωση στους τελικούς καταναλωτές θα ωθήσει προς την ορθολογική χρήση της ενέργειας και ως εκ τούτου στην αγορά των πιο "οικολογικών" μονάδων για τις ανάγκες τους. 

Η σήμανση παρέχει ενημέρωση για την κατανάλωση των κλιματιστικών μονάδων. Συγκεκριμένα, μονάδες με ψυκτική ισχύ έως και 12kW κατατάσσονται ανάλογα με την κατανάλωση σε κατηγορίες από ‘A’ μέχρι ‘G’. Η πιο ενεργειακά αποδοτική κατηγορία είναι η ‘A’ και εικονίζεται με πράσινο βέλος ενώ η λιγότερο αποδοτική κατηγορία  ‘G’ με κόκκινο. Έτσι οι χρήστες μπορούν να συγκρίνουν μηχανήματα ίδιου τύπου από διαφορετικές μάρκες.

Τί αναφέρεται στη σήμανση:
Το όνομα του κατσκευαστή και ο τύπος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας (*).

 1. Ενεργειακή αποδοτικότητα σε λειτουργία Ψύξης και Θέρμανσης: 

  Λειτουργία Ψύξης Λειτουργία Θέρμανσης EER > 3.20 COP > 3.60 EER  3.20 > 3.00 COP 3.60 > 3.40 EER  3.00 > 2.80 COP 3.40 > 3.20 EER  2.80 > 2.60 COP 3.20 > 2.80 EER  2.60 > 2.40 COP 2.80 > 2.60 EER  2.40 > 2.20 COP 2.60 > 2.40  EER  2.20 > COP 2.40 >
 2. Επίπεδα Θορύβου:   
  Για τις εσωτερικές μονάδες. 
 3. Ενδεικτική ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 
  Αναφέρεαι κατά προσέγγιση η ετήσια κατανάλωση ενέργειας βασιζόμενη σε στάνταρ οικιακό μοντέλο. Αυτή υπολογίζεται για μέση χρήση 500 ωρών/έτος ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΦΟΡΤΙΟ. Ως εκ τούτου η ετήσια κατανάλωση μπορεί να υπολογιστεί πολλαπλασιάζοντας με το εκάστοτε κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. 
 4. Απόδοση Ψύξης: 
  Είναι η ψυκτική απόδοση του μηχανήματος σε kW. Η απόδοση αυτή αναφέρεται στη λειτουργία ψύξης και σε πλήρες φορτίο. Οι χρήστες πρέπει να επιλέξουν ένα μοντέλο με ψυκτική απόδοση επαρκή για τις ανάγκες του χώρου τους. Υπερδιαστασιολογημένες μονάδες οδηγούν σε αύξηση των εκκινήσεων/παύσεων του συμπιεστή και συνεπώς πιο συχνή ανάγκη συντήρησης ενώ από την άλλη υποδιαστασιολογημένες μονάδες ενδεχομένως δεν παρέχουν επαρκή ψύξη/θέρμανση. Ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για τεχνικά μεγέθη της μονάδας από τον κατασκευαστή ή τον τοπικό συνεργάτη. 
 5. Βαθμός Απόδοσης (EER):
  Είναι το πηλίκο της ψυκτικής απόδοσης δια της ηλεκτρικής ενέργειας που δαπανάται για να αποδοθεί. 'Οσο μεγαλύτερο είναι το EER, τόσο καλύτερη και η ενεργειακή αποδοτικότητα. 
 6. Τύπος: 
  Δηλώνει αν το μηχάνημα είναι μόνο Ψύξη ή Ψύξη/Θέρμανση. 
 7. Απόδοση Θέρμανση: 
  Είναι η απόδοση στη θέρμανση υπό πλήρες φορτίο. 


Προσθήκη νέας απάντησης