Τι είναι η αντιύλη;


Απαντήσεις

Η αντιύλη αποτελείται από σωματίδια με τα ίδια χαρακτηριστικά αλλά με αντίθετες τιμές από εκείνα της συνηθισμένης ύλης. Φανταστείτε την αναλογία: ανοίξτε μία τρύπα στο έδαφος, και κάντε ένα λόφο με το χώμα που σκάψατε. Η τρύπα και ο λόφος έχουν ίδια αλλά αντίθετα χαρακτηριστικά - ο όγκος του χώματος στο λόφο είναι ίσος με τον κενό χώρο στην τρύπα. Για τα σωματίδια, ιδιότητες όπως το ηλεκτρικό φορτίο, είναι ίσες αλλά αντίθετες στα αντισωματίδιά τους - εάν το ένα είναι θετικά φορτισμένο, το άλλο είναι απαραίτητα αρνητικό. Ακόμα, η αντιύλη μπορεί να εξαϋλώσει το αντίστοιχο ποσό ύλης με παράλληλη έκλυση ενέργειας, όπως ακριβώς ο λόφος θα έκλεινε την τρύπα εάν ξαναρίχνατε μέσα της το χώμα.

http://www.physics.ntua.gr/POPPHYS/60/antimatter.htmlΠροσθήκη νέας απάντησης