Τι είναι Hyperlink;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Hyperlink;

Απαντήσεις

Υπερσύνδεσμος (πρφ. χάϊπερλινκ). Μία εικόνα ή τμήμα κειμένου μιας ιστοσελίδας του διαδικτύου η οποία συνδέεται με άλλη ιστοσελίδα, είτε της ίδιας τοποθεσίας ή άλλης ιστοσελίδας. Εάν ο χρήστης κάνει κλικ στο σύνδεσμο, μεταφέρεται σε άλλη ιστοσελίδα ή σε άλλο τμήμα της ίδιας ιστοσελίδας. Λέξεις ή φράσεις που χρησιμεύουν σαν σύνδεσμοι υπογραμμίζονται ή εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα ή και τα δύο. Εικονίδια που χρησιμεύουν σαν δεσμοί φέρουν ένα πλαίσιο πέριξ αυτών ή αλλάζουν τον κέρσορα σε ένα μικρό χέρι. Οι υπερσύνδεσμοι είναι πολύ χρήσιμοι ιδιαίτερα για τους χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι στην αναζήτηση παρομοίων κειμένων ή γραφικών.Προσθήκη νέας απάντησης