Τι είναι Hybrid fund;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Hybrid fund;

Απαντήσεις

Υβριδικό κεφάλαιο. Ένα καινοτόμο κεφάλαιο που επενδύει σε μετοχές και ομόλογα. Προτιμάται από τους επενδυτές που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν όχι από δύο αλλά από μία εταιρία που προσφέρει ταυτόχρονα και τα δύο ανωτέρω επενδυτικά μέσα. Επειδή το κεφάλαιο αγοράζει συνήθως μετοχές blue-chips και ομόλογα υψηλής ποιότητας, η σχετική επένδυση φέρει μέτριο κίνδυνο. Έχει, όμως, και μέτρια απόδοση λόγω των μεγάλων εξόδων. Διακρίνουμε τα εγχώρια και τα διεθνή υβριδικά κεφάλαια. Τα τελευταία πρέπει να έχουν τουλάχιστον 40% των επενδύσεών τους σε ξένες μετοχές και ομόλογα. Τα υβριδικά κεφάλαια καλούνται ισορροπημένα κεφάλαια (balanced funds) όταν επενδύουν περίπου 60% σε μετοχές και 40% σε ομόλογα.Προσθήκη νέας απάντησης