Τι είναι HTTPS;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure);

Απαντήσεις

Ασφαλές πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου. Χρησιμοποιείται συχνά μεταξύ των διαδικτυακών τόπων εταιριών. Για την αποτροπή πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένου χρήστη απαιτεί τη χρήση κωδικού πρόσβασης.Προσθήκη νέας απάντησης