Τι είναι HTTP;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει HTTP (Hypertext Transfer Protocol);

Απαντήσεις

Πρωτόκολλο μεταφοράς υπερ-κειμένου. Ένα διαδικτυακό πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για να αναζητεί και να στέλνει έγγραφα HTML στον παγκόσμιο ιντερνετικό ιστό. Παρέχει τη δυνατότητα σε ένα φυλλομετρητή (browser) να φορτώνει κείμενο, γραφικά, ήχο, και άλλες ψηφιακές πληροφορίες από ένα διακομιστή ιστού. Είναι το πρώτο τμήμα όλων των διευθύνσεων URL (βλέπε όρο) όπως για παράδειγμα http://. Οι τρεις κύριοι τύποι μηνυμάτων HTTP είναι GET, POST και HEAD. Το HTTP χρησιμοποιεί την πύλη TCP port 80 αν και άλλες πύλες είναι διαθέσιμες όπως η 8080. Η ευρέως διαδεδομένη έκδοση είναι η HTTP version 1.1 που αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει τους περιορισμούς στην απόδοση που είχε η αρχική έκδοση HTTP 1.0.Προσθήκη νέας απάντησης