Τι είναι HTML;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει HTML (Hypertext Markup Language);

Απαντήσεις

Γλώσσα σημείωσης υπερκειμένου. Είναι η κωδική γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία κειμένων στο World Wide Web. Το HTML εμφανίζεται σήμερα σαν μέθοδος παλαιάς εποχής λόγω της προόδου της τεχνολογίας. Περιβάλλει ένα σύνολο κειμένου με κώδικες που δείχνουν τον τρόπο εμφάνισης αυτού. Το “Ηyper” στο Hypertext προκύπτει από το γεγονός ότι το HTML εξειδικεύει ένα σύνολο κειμένου ή μια εικόνα που συνδέεται με ένα άλλο φάκελο του Internet. Η γλώσσα δεν μπορεί να επεκταθεί ή να τροποποιηθεί από τον χρήστη, δεν είναι δηλαδή extensible όπως είναι οι παραλλαγές της XML και XHTML (βλέπε λέξεις).Προσθήκη νέας απάντησης