Τι είναι Housing starts;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Housing starts;

Απαντήσεις

Έναρξη κατασκευής κατοικιών. Δείκτης των ΗΠΑ που καταρτίζεται από το Γραφείο Απογραφής του Υπουργείου Εμπορίου (Census Bureau of the Department of Commerce) και ανακοινώνεται την 16η μέρα κάθε μήνα στις 08.30 π.μ. Χρησιμεύει σαν ένα στοιχείο πρόβλεψης της αυξομείωσης του ΑΕΠ των ΗΠΑ.Προσθήκη νέας απάντησης