Τι είναι In-house;


Τι σημαίνει In-house;

Απαντήσεις

Εσωτερικός, αυτό που έχει αναπτυχτεί για τις ανάγκες μιας μόνο επιχείρησης. In-house application είναι η εφαρμογή πληροφορικής ή το πληροφοριακό σύστημα που έχει αναπτυχτεί από μια εταιρία και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από αυτή για να υποστηρίξει τις ανάγκες της και τη συμβατότητα των προϊόντων της χωρίς η πρακτική αυτή να αποτελεί εθνικό ή διεθνές πρότυπο.Προσθήκη νέας απάντησης