Τι είναι Hotfix;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει ο όρος Hotfix;

Απαντήσεις

Όρος της πληροφορικής για την εξουδετέρωση ενός bug (software error - λάθος λογισμικού) σε ένα λογισμικό ή σε μία επικοινωνιακή σύνδεση. Η επίλυση του προβλήματος δεν ακολουθεί την κλασσική μέθοδο δηλαδή την εισαγωγή νέου διορθωτικού λογισμικού (patch) στο σύστημα το οποίο προϋποθέτει πολλές αλλαγές και απαιτεί στη συνέχεια πλήρη έλεγχο όλου του λογισμικού. Απλά αντικαθίσταται ένα ή περισσότερα αρχεία στο λειτουργικό σύστημα ή την εφαρμογή. Το hotfix είναι ένα μοναδικό σωρευτικό πακέτο που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα αρχεία που χρησιμοποιούνται για να λύσουν ένα πρόβλημα του λογισμικού μιας συγκεκριμένης επιχείρησης και συνήθως δεν χρησιμοποιείται εκ νέου για άλλους πελάτες. Σύμφωνα με μια παρόμοια προσέγγιση, το hotfix χρησιμοποιείται για να επιλύσει προβλήματα που περιορίζονται σε μια μόνο διαδικασία ή λειτουργικότητα. Αντικαθίσταται μόνο η παλιά εφαρμογή με νέα που διορθώνει το λάθος λογισμικού. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται ο επανέλεγχος όλου του λογισμικού καθώς η αλλαγή περιορίζεται σε συγκεκριμένη και μικρής έκτασης αποθηκευμένη διαδικασία ή λειτουργικότητα.Προσθήκη νέας απάντησης