Τι είναι Hot money;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Hot money;

Απαντήσεις

Ζεστό χρήμα. Είναι το χρήμα που κινείται από χώρα σε χώρα και από αγορά σε αγορά ανάλογα με τη διαφορά των επιτοκίων. Μια αγορά υψηλών επιτοκίων έλκει τα κεφάλαια ενώ εάν μειωθούν τα επιτόκια στην αγορά αυτή το ζεστό χρήμα θα την εγκαταλείψει και θα αναζητήσει άλλη αγορά με υψηλότερες αποδόσεις.Προσθήκη νέας απάντησης