Τι είναι Home Equity Loan (HEL);


Απαντήσεις

Ενυπόθηκο στεγαστικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο. Είναι παρόμοιο με το κανονικό residential mortgage με τη διαφορά ότι πρόκειται συνήθως για δεύτερο συμπληρωματικό δάνειο που είναι εγγυημένο με δεύτερη στην τάξη υποθήκη και έχει μικρότερη προθεσμία αποπληρωμής. Με το HEL ο δανειζόμενος λαμβάνει ένα εφάπαξ ποσό κατά τη σύναψη του συμβολαίου και στη συνέχεια το αποπληρώνει με τακτικές καταβολές, συνήθως σε 5, 10 ή 15 χρόνια.Προσθήκη νέας απάντησης