Τι είναι H.O.B.I.S;


Τι είναι Hellenic Ombudsman for Banking-Investment Services (H.O.B.I.S);

Απαντήσεις

Έλληνας Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών. Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΜΤΕΥ) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που προήλθε από την ενοποίηση του Τραπεζικού Μεσολαβητή και του Μεσολαβητή Κεφαλαιαγοράς και λειτουργεί από την 1η Ιουλίου 2005. Έχει την έδρα του στην Αθήνα, οδός Καραγεώργη Σερβίας 12-14 και είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός που εξετάζει δίκαια, αμερόληπτα και με διαφανείς διαδικασίες τις διαφορές των συναλλασσομένων με τις τράπεζες και τις επενδυτικές εταιρίες και επιδιώκει τη φιλική και εξωδικαστική διευθέτηση αυτών. Στο θεσμό μετέχουν 24 τράπεζες, 75 χρηματιστηριακές εταιρίες, 25 ΑΕΔΑΚ και 67 ΑΕΛΔΕ. Ο ΜΤΕΥ απευθύνεται 1) σε καταναλωτές, επαγγελματίες καθώς και σε μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 1.000.000 ευρώ που συναλλάσσονται με τράπεζες. Εξαιρούνται οι γεωργικές, δασικές, αλιευτικές και μεταφορικές επιχειρήσεις 2) σε επενδυτές -φυσικά ή νομικά πρόσωπα- που συναλλάσσονται με επενδυτικές εταιρίες, εκτός της σφαίρας των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων.

* Το Γραφείο του Μεσολαβητή Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών εξετάζει δωρεάν παράπονα ή διαφορές ιδιωτών κατά τραπεζών και επενδυτικών εταιριών που:

· προκύπτουν από την παροχή τραπεζικών (καταθέσεις, δάνεια, κάρτες, μέσα πληρωμών, κλπ) και επενδυτικών (μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, κλπ), υπηρεσιών από τράπεζες ή επενδυτικές εταιρίες (χρηματιστηριακές εταιρίες, εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιρίες λήψης και διαβίβασης εντολών) που συμμετέχουν ή συνεργάζονται με τον ΜΤΕΥ και είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα

· έχουν τον χαρακτήρα διασυνοριακών διαφορών (cross border disputes) για τις οποίες επιλαμβάνεται ο ΜΤΕΥ σαν μέλος του Δικτύου Εξωδικαστικών Διασυνοριακών Παραπόνων στον Τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FIN-NET, Cross-Border Out-of-Court Complaints Network for Financial Services). Ο ΜΤΕΥ παρέχει πληροφόρηση και συνδρομή σε καταναλωτές που διαμένουν στην Ελλάδα για τη διευθέτηση προβλημάτων που ανέκυψαν από τραπεζικές ή επενδυτικές συναλλαγές τους σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ). Επιπρόσθετα, εξετάζει παράπονα καταναλωτών που διαμένουν σε κράτη μέλη της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ που ανέκυψαν από συναλλαγές τους με τράπεζες ή επενδυτικές εταιρίες εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

* Ο ΜΤΕΥ δεν εξετάζει:
α) παράπονα για τα οποία ο συναλλασσόμενος δεν έχει απευθυνθεί πρώτα στην τράπεζα ή την επενδυτική εταιρία
β) παράπονα που αποτελούν ήδη αντικείμενο δικαστικής διαφοράς, παράπονα στα οποία εμπλέκονται ποινικά αδικήματα που διώκονται αυτεπάγγελτα και παράπονα που έχει ήδη επιληφθεί ο ΜΤΕΥ εκτός εάν υπάρχουν νέα αποδεικτικά στοιχεία, παράπονα που προέρχονται από ιδιώτες και σχετίζονται με την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή από νομικά πρόσωπα
γ) παράπονα που έχουν σχέση με την επιχειρηματική πολιτική μιας τράπεζας ή επενδυτικής εταιρίας (τιμές, εγκρίσεις χορηγήσεων κλπ)
δ) παράπονα που υποβάλλονται στον ΜΤΕΥ μετά από ένα μήνα από την απάντηση της υπηρεσίας πελατών της τράπεζας ή της επενδυτικής εταιρίας ή μετά την πάροδο 10 εργασίμων ημερών χωρίς απάντηση της υπηρεσίας πελατών
ε) παράπονα που υποβάλλονται μετά από τρεις μήνες αφότου συνέβη το γεγονός που τα προκάλεσε, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο συναλλασσόμενος δεν μπορούσε, με τη δέουσα επιμέλεια, να το γνωρίζει νωρίτερα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο μεσολαβητής δεν εξετάζει παράπονα που υποβάλλονται μετά από ένα χρόνο αφότου συνέβη το γεγονός που τα προκάλεσε
ζ) διαφορές που διευθετήθηκαν ήδη με την τράπεζα ή την επενδυτική εταιρία
η) θέματα γενικής πληροφόρησης για τις τράπεζες ή τις επενδυτικές εταιρίες και τις υπηρεσίες που παρέχουν
θ) θέματα που σχετίζονται με αποφάσεις μιας τράπεζας που ενεργεί ως εκτελεστής διαθήκης ή καταπιστεύματος ή ως διαχειριστής περιουσίας.

* Διαδικασία:
1) ο πελάτης πριν απευθύνει έγγραφο στον Μεσολαβητή, πρέπει απαραίτητα να προσπαθήσει να επιλύσει το πρόβλημα του απευθείας με την τράπεζα ή την επενδυτική εταιρία την οποία αφορά: α) ο υπεύθυνος του καταστήματος θα πρέπει να απαντήσει στον πελάτη μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες β) αν ο πελάτης δεν ικανοποιηθεί από την προταθείσα λύση, πρέπει να απευθυνθεί εγγράφως στην ειδική υπηρεσία πελατών της τράπεζας η οποία θα πρέπει να απαντήσει εγγράφως σε δέκα εργάσιμες μέρες από την υποβολή του παραπόνου

2) εάν ο πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος ούτε από την απάντηση της υπηρεσίας πελατών της τράπεζας ή της επενδυτικής εταιρίας ή μετά την πάροδο δέκα εργασίμων ημερών χωρίς απάντηση, μπορεί το αργότερο μέσα σε ένα μήνα (από την απάντηση της τράπεζας ή της επενδυτικής εταιρίας ή από την πάροδο των δέκα εργασίμων ημερών) να υποβάλει το παράπονό του στον Μεσολαβητή χρησιμοποιώντας το «ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ προς τον Μεσολαβητή Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών».

3) ο Μεσολαβητής θα τον ενημερώσει άμεσα σχετικά με την παραλαβή του παραπόνου του. Αν χρειασθεί θα του ζητήσει περισσότερες πληροφορίες. Εφόσον το παράπονό του αφορά θέμα που ο ΜΤΕΥ μπορεί να εξετάσει, αφού απευθυνθεί στην τράπεζα ή την επενδυτική εταιρία για να ακούσει την άποψή της, θα προβεί με απόλυτη εχεμύθεια και σε σύντομο χρόνο στις παρακάτω ενέργειες:

α) φιλική διευθέτηση (conciliation): εξετάζει το παράπονο και προτείνει κατ' αρχήν τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς επιδιώκοντας να συμβιβάσει τα δύο μέρη. Η πρότασή του θα πρέπει να γίνει δεκτή τόσο από τον πελάτη όσο και την τράπεζα ή την επενδυτική εταιρία

β) σύσταση (recommendation): αν δεν επιτευχθεί συμβιβασμός, ο ΜΤΕΥ προχωρεί στη διατύπωση έγγραφης αιτιολογημένης σύστασης προς τα μέρη με σκοπό την επίλυση της διαφοράς. Τη σύσταση αυτή μπορεί τόσο ο πελάτης όσο και η τράπεζα να τη δεχθούν ή να την απορρίψουν εγγράφως

4) αν η σύσταση του ΜΤΕΥ δεν γίνει δεκτή είτε από τον πελάτη είτε από την τράπεζα ή την επενδυτική εταιρία, μπορεί να επιδιωχθεί δικαστικά η ικανοποίηση του αιτήματος. Η διαδικασία, όμως, εξέτασης παραπόνων από τον Μεσολαβητή σε καμία περίπτωση δεν αναστέλλει τις νόμιμες προθεσμίες για προσφυγή στη δικαιοσύνη.

* Το πρώτο εξάμηνο του 2006, το 75% των διαφορών διευθετήθηκαν φιλικά. Στο 75% των περιπτώσεων δικαιώθηκαν οι συναλλασσόμενοι, στο 19% οι τράπεζες και οι επενδυτικές εταιρίες και στο 6% επήλθε συμβιβαστική λύση. Για τις τηλεφωνικές κλήσεις (telephon calls), το 44,5% αφορούσε δάνεια ενώ το 40% μέσα πληρωμής. Για τα παράπονα που υποβλήθηκαν εγγράφως (written complaints), το 51% αφορούσε μέσα πληρωμής ιδιαίτερα κάρτες και το 33% δάνεια.Προσθήκη νέας απάντησης