Τι είναι Hertz (z);


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Μονάδα μέτρησης της συχνότητας εναλλακτικού ρεύματος με βάση κύκλους ανά δευτερόλεπτο. Στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) ενός Η/Υ μετρά την ταχύτητα αυτής. Το αμέσως ανώτερο μέγεθος μέτρησης είναι το mega hertz (Ηz) που ισοδυναμεί με 1.000.000 κύκλους ανά δευτερόλεπτο δηλαδή 1 Ηz = 1.000.000 Ηz.Προσθήκη νέας απάντησης