Τι είναι HELOC;


Τι είναι Home Equity Line of Credit (HELOC);

Απαντήσεις

Είναι πιστωτικό όριο ενυπόθηκου στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο. Κατά την υπογραφή του συμβολαίου παραχωρείται στον δανειζόμενο ένα πιστωτικό όριο από το οποίο μπορεί να προβαίνει σε αναλήψεις του ποσού που επιθυμεί. Η αποπληρωμή του αντληθέντος ποσού συν τους τόκους γίνεται ανάλογα με τη συχνότητα των αναλήψεων σε μηνιαία ή πιο μακροπρόθεσμη βάση.Προσθήκη νέας απάντησης