Τι είναι Head and shoulders;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Head and shoulders;

Απαντήσεις

Είναι ένας όρος της τεχνικής ανάλυσης που αναφέρεται σε ένα γράφημα στο οποίο αποτυπώνεται η πορεία μιας τιμής ενός νομίσματος, χρεογράφου ή άλλου χρηματοοικονομικού μέσου που έχει κάνει τρία διαδοχικά ράλι εκ των οποίων το δεύτερο ήταν το υψηλότερο. Το γράφημα ομοιάζει με το κεφάλι (head) που είναι το δεύτερο ράλι και τους ώμους (shoulders) που παριστούν το πρώτο και τρίτο ράλι.Προσθήκη νέας απάντησης