Τι είναι Hawkish ή dovish;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνουν οι όροι Hawkish και dovish;

Απαντήσεις

Hawkish ή dovish σημαίνει επιθετικός ή φιλειρηνιστής.

Hawkish είναι ο γερακίσιος, ο επιθετικός, ο πολεμοχαρής. Στη χρηματοοικονομική σημαίνει μία επιθετική άποψη κατά του πληθωρισμού και την ανάληψη δράσης για αύξηση των επιτοκίων και περιορισμό της νομισματικής ρευστότητας. Hawkish central bankers ονομάζονται οι κεντρικοί τραπεζίτες που ενδιαφέρονται κύρια για τον έλεγχο του πληθωρισμού και λιγότερο για την οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση της απασχόλησης.

Dovish, αντίθετα, είναι η περιστερά, ο μετριοπαθής, ο φιλειρηνιστής. Στη χρηματοοικονομική σημαίνει μία συγκρατημένη άποψη σχετικά με την καταπολέμηση του πληθωρισμού μέσω της συνεχούς αύξησης των επιτοκίων. Dovish central bankers ονομάζονται οι κεντρικοί τραπεζίτες που εξαρτούν την απόφασή τους για την αύξηση των επιτοκίων όχι μόνο από τον κίνδυνο αύξησης του πληθωρισμού αλλά και από τις αρνητικές συνέπειες που θα είχε μια τέτοια κίνηση για την οικονομική μεγέθυνση και την καταπολέμηση της ανεργίας.Προσθήκη νέας απάντησης