Τι είναι Hardware;


Στο χώρο της πληροφορικής, τι είναι το Hardware;

Απαντήσεις

Hardware είναι τα μηχανικά, ηλεκτρικά και μαγνητικά στοιχεία ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή όπως η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Central Processing Unit, CPU), η αριθμητική και λογική μονάδα (arithmetic and logical unit, ALU) και ο συσσωρευτής (accumulator), η μητρική κάρτα (motherboard), ο σκληρός δίσκος (hard disk), άλλοι δίσκοι όπως zip και jaz, ο οδηγός δισκέττας (floppy disk drive), η οθόνη (monitor), το πληκτρολόγιο (keyboard), το ποντίκι (mouse), οι θύρες (ports) και τα περιφερειακά εξαρτήματα του Η/Υ όπως ο διαμορφωτής/αποδιαμορφωτής (modem), ο εκτυπωτής (printer), ο σαρωτής (scanner), ο οδηγός ταινίας (tape streamer), η κάρτα δικτύου (network card), η κάρτα ήχου (sound card), τα ηχεία (loudspeakers), η κάρτα γραφικών (graphics card).Προσθήκη νέας απάντησης