Τι είναι Hard currency;


Απαντήσεις

Hard currency σημαίνει σκληρό νόμισμα. Είναι το νόμισμα μιας χώρας ή μιας νομισματικής ένωσης το οποίο παρουσιάζει σταθερότητα και ανοδικές τάσεις μακροπρόθεσμα, είναι ελεύθερα μετατρέψιμο και αποδεκτό στις βιομηχανικές χώρες.Προσθήκη νέας απάντησης