Τι είναι το χαλκαδειό;


Τι σημαίνει η λέξη χαλκαδειό;

Απαντήσεις

Χαλκαδειό είναι το σιδηρουργείο της μονής.Προσθήκη νέας απάντησης