Τι είναι H.264;


Απαντήσεις

Το H.264 ή MPEG-4 Part 10, Advanced Video Coding (MPEG-4 AVC) είναι μια μορφή κωδικοποίησης βίντεο που είναι σήμερα μία από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μορφές για την εγγραφή, τη συμπίεση και τη διανομή του περιεχομένου βίντεο. Η τελική εργασία σύνταξης στην πρώτη έκδοση του προτύπου ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2003, και από τότε έχουν προστεθεί διάφορες επεκτάσεις των δυνατοτήτων της, στις επόμενες εκδόσεις.Προσθήκη νέας απάντησης