Τι είναι Groups of 2, 3, 6, 7, 8, 10 and 20 countries;


Απαντήσεις

Είναι οι ομάδες των 2,3, 6, 7, 8, 10 και 20 κρατών.

· G7 είναι η ομάδα των 7 πιο προηγμένων βιομηχανικά κρατών (ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία). Συνέρχεται μια φορά το χρόνο ή έκτακτα για να εξετάσει την παγκόσμια οικονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση.

· G8 είναι το G7 πλέον της συμμετοχής της Ρωσίας. Εξετάζει την παγκόσμια οικονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση, όμως, όπως απέδειξε η κρίση στο Κοσσυφοπέδιο μετετράπη και σε πολιτικό διευθυντήριο.

· G10 η ομάδα των 10 που αποτελείται από τα κράτη που μετέχουν στο G7 πλέον των Κάτω Χωρών, του Βελγίου, της Ελβετίας και της Σουηδίας. Ασχολείται με την παγκόσμια οικονομική κατάσταση.

· G20 είναι η ομάδα των 20 κρατών που συνήλθε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 1999 στο Βερολίνο και αποτελείται από τα κράτη μέλη του G7 πλέον της Αργεντινής, Αυστραλίας, Βραζιλίας, Κίνας, Ινδίας, Ινδονησίας, Μεξικού, Ρωσίας, Σαουδικής Αραβίας, Νοτίου Αφρικής, Νοτίου Κορέας, Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πλουσιότερες χώρες αναγνωρίζουν την ανάγκη της συνεργασίας με τις αναδυόμενες αγορές με στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών και χρηματιστηριακών κρίσεων και την παγκόσμια χρηματοοικονομική σταθερότητα. Οι 20 χώρες συγκεντρώνουν το 80% της παγκόσμιας παραγωγής και το 65% του πληθυσμού της γης. Το νέο όργανο αποδίδει μεγάλη σημασία στην πρόληψη των κρίσεων, στο άνοιγμα και τη διαφάνεια των χρηματοοικονομικών συστημάτων και τη χρησιμοποίηση δεικτών έγκαιρης ανίχνευσης της χειροτέρευσης του δημόσιου χρέους.

· Οι επόμενες ομάδες δεν είναι επισημοποιημένες αλλά χρησιμοποιούνται κύρια για στατιστικούς ή πολιτικούς λόγους:
α) G2 = η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) και οι ΗΠΑ
β) G3 = η Ε.Ε, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία

γ) G6 = οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο δ) G6 Europe = Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία.Προσθήκη νέας απάντησης