Τι είναι Grid;


Στον χώρο του internet, τι σημαίνει ο όρος Grid;

Απαντήσεις

Grid σημαίνει ηλεκτρικό δίκτυο, δικτυωτό πλέγμα. Είναι μία δομή δικτύων που οι βρόγχοι του συνδέονται σε δισδιάστατη ή τρισδιάστατη απόληξη. Στον κόσμο του Internet αναφέρεται σαν η νεότερη γενιά του διαδικτύου. Ο σχεδιασμός του νέου πανίσχυρου διαδικτύου (Grid computing) άρχισε το 2001 από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικής Έρευνας CERN (Centre européen de recherche nucleaire, European Organisation for Nuclear Research) με έδρα τη Γενεύη και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το καλοκαίρι του 2008. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 300 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και είκοσι εκτός Ευρώπης. Είναι 10.000 φορές ταχύτερο από το Internet, έχει δυνατότητα μεταφοράς ολογραμμάτων δηλαδή τρισδιάστατων και στερεοσκοπικών εικόνων υψηλής ευκρίνειας, κατεβάζει σε ελάχιστα δευτερόλεπτα τεράστια αρχεία από όλα τα μέρη του πλανήτη και κινηματογραφικές ταινίες και παιγνίδια ταυτόχρονα σε εκατομμύρια χρήστες. Αρχικά εγκαταστάθηκαν 55.000 διακομιστές (servers) που μέχρι το 2010 θα έχουν αυξηθεί σε 200.000. Σημαντική θα είναι η συμβολή του στην ιατρική επιστήμη όπου θα ανταλλάσσονται ιατρικές πληροφορίες και στοιχεία σε απίστευτες ποσότητες και γενικά θα χειρίζεται ένα όγκο δεδομένων η αποθήκευση του οποίου θα απαιτούσε 56.000.000 ψηφιακούς δέκτες.Προσθήκη νέας απάντησης