Τι είναι Grey market;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Grey market;

Απαντήσεις

Γκρίζα αγορά: Μία ανεπίσημη αγορά που λειτουργεί συμπληρωματικά αλλά εντελώς ανεξάρτητα από τις αναγνωρισμένες και επίσημες αγορές. Σε αντίθεση με τη μαύρη αγορά που είναι παράνομη, η γκρίζα αγορά είναι νόμιμη αν και οι πρακτικές της δεν συμβαδίζουν με τις καλύτερες πρακτικές (best practices) της αγοράς ενώ συχνά παραβιάζεται η ισχύουσα δεοντολογία. Υπάρχουν κύρια δύο τύποι της γκρίζας αγοράς: α) αυτή στην οποία νέες εκδόσεις μετοχών αγοράζονται και πωλούνται πριν καταστούν διαθέσιμες για διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο και β) αυτή των εισαγόμενων βιομηχανοποιημένων προϊόντων που κανονικά είναι μη διαθέσιμα ή περισσότερα δαπανηρά σε μία χώρα.Προσθήκη νέας απάντησης