Τι είναι “Greeks”;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος “Greeks”;

Απαντήσεις

Είναι μία σειρά από συντελεστές ευαισθησίας που μέσω μαθηματικών μεθόδων μετρούν την έκθεση στον κίνδυνο που συνδέεται με τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options) και άλλα παράγωγα. Αποκαλούνται Greeks διότι απεικονίζονται με γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου. Βλέπετε όρους: Alpha, Beta, Delta, Gamma, Kappa, Lambda, Theta και Vega.Προσθήκη νέας απάντησης