Τι είναι GPS;


Τι είναι το Global Positioning System;

Απαντήσεις

Είναι παγκόσμιο σύστημα ανίχνευσης θέσης. Είναι ένα δορυφορικό σύστημα πλοήγησης για τον εντοπισμό της θέσης ενός πλοίου ή αεροσκάφους σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και αν ευρίσκεται. Αποτελείται από 24 δορυφόρους σε τροχιά που περιφέρονται πάνω από τη γη με τέτοιο τρόπο ώστε σε κάθε λεπτό 6 από αυτούς να είναι σε θέση να εντοπίζουν τη θέση του αντικειμένου. Πρόσφατα, είναι διαθέσιμο και στους οδηγούς των αυτοκινήτων οι οποίοι μπορούν να γνωρίζουν σε πιο σημείο ευρίσκονται. Εάν συνοδεύεται από ένα χάρτη υγρών κρυστάλλων (LCD) δείχνουν στον οδηγό τη διαδρομή προκειμένου να φθάσουν στον τόπο προορισμού. Χρησιμοποιείται και για τον εντοπισμό κλαπέντων αυτοκινήτων.Προσθήκη νέας απάντησης