Τι είναι Golden Share;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Golden Share;

Απαντήσεις

Χρυσή μετοχή.

Είναι μία ονομαστική μετοχή που παρέχει για ορισμένο χρονικό διάστημα από την έκδοσή της (πχ για ένα μέχρι 10 χρόνια) προνομιακά δικαιώματα στον κάτοχο αυτής στη γενική συνέλευση των μετόχων όπως το δικαίωμα της αρνησικυρίας (veto) σε ορισμένες περιπτώσεις όπως πχ στην πώληση μετοχών σε ιδιώτες πάνω από ένα ορισμένο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου ή σε άλλες αποφάσεις στρατηγικού χαρακτήρα και ιδιαίτερα για την παροχή υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια και σε όλους τους πολίτες και επιχειρήσεις. Συνήθως εκδίδεται κατά την ιδιωτικοποίηση δημοσίων επιχειρήσεων υπέρ του δημοσίου. Ο όρος καθιερώθηκε το 1980, όταν η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε και διακράτησε χρυσές μετοχές σε εταιρίες που ιδιωτικοποίησε. Η Ρωσία εξέδωσε χρυσή μετοχή (Zolotaya Aktsiya) με νόμο που πρότεινε την 16.11.1992 ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κατά τη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης κυβερνητικών επιχειρήσεων και της μετατροπής τους σε μετοχικές εταιρίες. Το 2003, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε χρυσές μετοχές κατά την ιδιωτικοποίηση της Αρχής των Βρετανικών Αεροδρομίων (BAA plc, British Airports Authority). Αυτή η ενέργεια κρίθηκε παράνομη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διότι ήταν αντίθετη με την αρχή της ελεύθερης κίνησης των κεφαλαίων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε, επίσης, παράνομες παρόμοιες πρακτικές που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και πρόσφατα των Κάτω Χωρών σχετικά με την ιδιωτικοποίηση το 1998 της εταιρίας ΤΝΤ προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχυδρομική κάλυψη ολόκληρης της επικράτειας. Η μοναδική περίπτωση που κρίθηκε νόμιμη ήταν της χρυσής μετοχής της κυβέρνησης του Βελγίου στην ιδιωτικοποιηθείσα επιχείρηση ενέργειας Distrigaz.Προσθήκη νέας απάντησης