Τι είναι Gold price all time high;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Gold price all time high;

Απαντήσεις

Είναι υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του χρυσού. Είχε σημειωθεί την 21.1.1980 όταν η τιμή όψεως είχε φθάσει τα 850 δολάρια η ουγκιά και η προθεσμιακή τιμή τα 873 δολάρια.

Το ρεκόρ παρέμεινε άθικτο επί 28 χρόνια. Καταρρίφθηκε για την τιμή όψεως τη 2.1.2008 φθάνοντας τα 859,30 δολάρια η ουγκιά και για το προθεσμιακό συμβόλαιο με παράδοση το Φεβρουάριο την 8.1.2008 όπου ενδοσυνεδριακά έφθασε μέχρι και τα 883,80 δολάρια. Στη συνέχεια, λόγω της παρατεινόμενης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης που προήλθε από την κατάρρευση της ενυπόθηκης στεγαστικής αγοράς υψηλού κινδύνου των ΗΠΑ (sub-prime mortgage market), της τάσης καταφυγής σε ασφαλή λιμένα, της υψηλής ζήτησης και της περιορισμένης προσφοράς και της οικονομικής επιβράδυνσης ή ύφεσης πραγματοποίησε αλλεπάλληλα ρεκόρ για να φθάσει την 1.2.2008 η τιμή όψεως (spot) στα 936,50 δολάρια η ουγκιά και η προθεσμιακή τιμή με παράδοση τον Απρίλιο στα 940,30 δολάρια. Νέο ιστορικό υψηλό καταγράφηκε την 21.2: στην αγορά όψεως (spot) έφθασε μέχρι και τα 952,10 δολάρια η ουγκιά και στην προθεσμιακή αγορά με παράδοση τον Απρίλιο μέχρι και τα 957,10 δολάρια. Την 27.2.2008 καταγράφηκε νέο υψηλό όλων των εποχών: στην αγορά όψεως (spot) έφθασε μέχρι και τα 964,70 δολάρια η ουγκιά και στην προθεσμιακή αγορά με παράδοση τον Απρίλιο μέχρι και τα 963,30 δολάρια. Την 28.2.2008 σημειώθηκε διπλό ιστορικό υψηλό: στην αγορά όψεως έφθασε μέχρι και τα 966,70 δολάρια η ουγκιά και στην προθεσμιακή αγορά με παράδοση τον Απρίλιο μέχρι και τα 969,50 δολάρια. Την 29.2.2008 σημειώθηκε διπλό ιστορικό υψηλό: στην αγορά όψεως έφθασε μέχρι και τα 975,90 δολάρια η ουγκιά και στην προθεσμιακή αγορά με παράδοση τον Απρίλιο μέχρι και τα 978,50 δολάρια.

Την 3.3.2008 σημειώθηκε διπλό ιστορικό υψηλό: στην αγορά όψεως έφθασε μέχρι και τα 989,30 δολάρια η ουγκιά και στην προθεσμιακή αγορά με παράδοση τον Απρίλιο μέχρι και τα 992 δολάρια. Την 5.3 σημειώθηκε διπλό ιστορικό υψηλό: στην αγορά όψεως έφθασε μέχρι και τα 993,70 δολάρια ενώ στην προθεσμιακή αγορά με παράδοση τον Απρίλιο έφθασε ενδοσυνεδριακά μέχρι και τα 995,20 δολάρια. Την 13.3.2008 σημειώθηκε διπλό ιστορικό υψηλό: στην αγορά όψεως (spot) έφθασε μέχρι και τα 999,90 δολάρια ενώ στην προθεσμιακή αγορά με παράδοση τον Απρίλιο έφθασε ενδοσυνεδριακά μέχρι και τα 1.001,50 δολάρια σπάζοντας το φράγμα των 1.000 δολαρίων. Την 14.3 σημειώθηκε διπλό ιστορικό υψηλό: στην αγορά όψεως (spot) έφθασε μέχρι και τα 1.007,10 δολάρια ενώ στην προθεσμιακή αγορά με παράδοση τον Απρίλιο έφθασε ενδοσυνεδριακά μέχρι και τα 1.009 δολάρια.Την 17.3.2008 σημειώθηκε διπλό ιστορικό υψηλό: στην αγορά όψεως (spot) έφθασε μέχρι και τα 1.030,80 δολάρια ενώ στην προθεσμιακή αγορά με παράδοση τον Απρίλιο έφθασε ενδοσυνεδριακά μέχρι και τα 1.033,90.Προσθήκη νέας απάντησης