Τι είναι gold clause;


Απαντήσεις

Ρήτρα χρυσού: Προβλέπει την αποπληρωμή ενός χρέους σε χρυσό ή σε όρους χρυσού. Σημαίνει και την πρόσδεση της αξίας μιας πίστωσης σε αυτή του χρυσού ή της τιμής ενός χρυσού νομίσματος.Προσθήκη νέας απάντησης