Τι είναι Gold Card;


Απαντήσεις

Χρυσή κάρτα: Μία πλαστική κάρτα πληρωμής που παρέχει στον κάτοχό της μεγαλύτερο όριο δαπάνης από τις κοινές κάρτες. Μπορεί να συνοδεύεται και με άλλες δανειστικές διευκολύνσεις. Εκδίδονται προς καλούς πελάτες που διαθέτουν υψηλό εισόδημα. Οι κάρτες αυτές μπορεί να είναι χρεωστικές ή πιστωτικές.Προσθήκη νέας απάντησης