Τι είναι Gold bond;


Απαντήσεις

Gold bond σημαίνει ομόλογο χρυσού. Είναι το ομόλογο που εκδίδεται από εταιρίες εξόρυξης χρυσού και είναι εγγυημένο από τα σε χρυσό διαθέσιμα αυτών των εταιριών. Φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο που εξαρτάται από τη διακύμανση των τιμών του χρυσού. Είναι ένας τρόπος χρηματοδότησης που καλύπτει το κόστος εξόρυξης του χρυσού μέχρι αυτός να πωληθεί και η σχετική εταιρία να αποκτήσει ρευστότητα.Προσθήκη νέας απάντησης