Τι είναι GNP;


Τι είναι Gross National Product (GNP);

Απαντήσεις

Ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Το συνολικό εγχώριο και ξένο προϊόν που ανήκει σε κατοίκους της χώρας. Περιλαμβάνει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και επιπρόσθετα το εισόδημα κατοίκων που προέρχεται από το εξωτερικό αφαιρουμένου του εισοδήματος που προκύπτει από την εγχώρια οικονομία αλλά οφείλεται στο εξωτερικό.Προσθήκη νέας απάντησης