Τι είναι Ginnie Mae;


Τι είναι Ginnie Mae (Government National Mortgage Association);

Απαντήσεις

Ιδρύθηκε το 1968 σαν εταιρία που ανήκει κατά 100% στο Υπουργείο Στέγασης και Οικιστικής Ανάπτυξης των ΗΠΑ και έχει σαν κύριο σκοπό την παροχή εγγυήσεων για την έγκαιρη πληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων που παρέχονται σε αγοραστές μέτριου ή χαμηλού εισοδήματος. Η Ginnie Mae αγοράζει ενυπόθηκα στεγαστικά ομόλογα (mortgage back securities, MBS) που εκδίδονται από εγκεκριμένα στεγαστικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και ασφαλίζονται από την Ομοσπονδιακή Στεγαστική Διοίκηση (Federal Housing Administration, FHA), την Αγροτική Στεγαστική Υπηρεσία (Rural Housing Service, RHS) και από τη Διεύθυνση Υποθέσεων των Βετεράνων (Department of Veterans Affairs, VA). Στη συνέχεια τα μετατρέπει σε ομόλογα και τα πωλεί σε επενδυτές. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει συνεχή ρευστότητα στα στεγαστικά ιδρύματα. Επειδή τα ομόλογα αυτά είναι πλήρως εγγυημένα από το κράτος, αποφέρουν μικρότερο τόκο συγκριτικά με τις άλλες εκδόσεις MBS.Προσθήκη νέας απάντησης