Τι είναι Gilts edged market;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Gilts edged market;

Απαντήσεις

Είναι η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου στην οποία διαπραγματεύονται τα κυβερνητικά ομόλογα (βλέπε gilts).Προσθήκη νέας απάντησης