Τι είναι GfK Group;


Τι είναι GfK (Growth from Knowledge) Group;

Απαντήσεις

Είναι επιχειρηματικός όμιλος της Γερμανίας με έδρα τη Νυρεμβέργη, με 120 θυγατρικές εταιρίες, γραφεία και συμμετοχές και 7.500 υπαλλήλους σε περισσότερες από 60 χώρες του κόσμου. Είναι ένα σημαντικό ερευνητικό ίδρυμα των αγορών και παρέχει πληροφόρηση σε πελάτες από τη βιομηχανία, το λιανικό εμπόριο, τον τομέα των υπηρεσιών και της υγείας και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που τη χρησιμοποιούν για marketing και τη λήψη κρίσιμων επιχειρηματικών αποφάσεων. Δημοσιεύει, μεταξύ άλλων

· τις οικονομικές προοπτικές (economic outlook), ένα δείκτη για την οικονομία της Γερμανίας και της Ευρωζώνης που βασίζεται σε ένα ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε καταναλωτές και περιέχει την ερώτηση: ποια είναι η γνώμη σας για τη γενική οικονομική κατάσταση (βελτιώνεται – παραμένει στάσιμη – επιδεινώνεται;)

· το καταναλωτικό κλίμα (consumer climate) που βασίζεται σε ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε 2.000 ιδιώτες καταναλωτές της Ευρωζώνης. Η έρευνα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιέχει γραφήματα, προβλέψεις και λεπτομερή σχόλια για τους σχετικούς δείκτες. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει πληροφόρηση για τις τάσεις της καταναλωτικής δαπάνης σε 20 διαφορετικούς κλάδους των καταναλωτικών αγαθών και των αγορών υπηρεσιών.Προσθήκη νέας απάντησης