Τι είναι General government;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος General government;

Απαντήσεις

General government; = γενική κυβέρνηση.

Στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESA 95) ο όρος περιλαμβάνει την κρατική κεντρική κυβέρνηση, τις τοπικές κυβερνήσεις και τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης.Προσθήκη νέας απάντησης