Τι είναι General collateral;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος General collateral;

Απαντήσεις

General collateral σημαίνει Γενική ασφάλεια ή εγγύηση.

Η μη ειδική ασφάλεια (not in demand) που χρησιμοποιείται σαν εγγύηση σε πράξεις δανεισμού. Αναφέρεται και σαν stock collateral. Πρόκειται για ομόλογα που αφθονούν στην αγορά αλλά τα οποία δεν τυγχάνουν ενεργητικής διαπραγμάτευσης. Στον τύπο αυτό ομολόγων κυριαρχούν οι εποχικές εκδόσεις των κρατικών ομολόγων που εκδίδονται πολύ κάτω από το άρτιο.Προσθήκη νέας απάντησης