Τι είναι Gateway;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Gateway;

Απαντήσεις

Πύλη ή δίοδος επικοινωνίας δικτύων. Στην ορολογία της πληροφορικής σημαίνει το σύνδεσμο μεταξύ ενός συστήματος Η/Υ και ενός διαφορετικού συστήματος Η/Υ. Μία δικτυακή πύλη (network gateway) είναι ένα διαδικτυακό σύστημα που ενώνει δύο δίκτυα προσαρμόζοντας τα πακέτα μηνυμάτων στα διαφορετικά πρωτόκολλα που χρησιμοποιούν τα διασυνδεόμενα δίκτυα. Μπορεί να εγκατασταθεί εξ ολοκλήρου με λογισμικό (software) ή με υλικό (hardware) ή σαν συνδυασμός και των δύο. Ανάλογα με τον τρόπο εγκατάστασης είναι δυνατόν να λειτουργεί σε κάθε επίπεδο του προτύπου διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων (βλέπε όρο OSI, Open Systems Interconnection) από εφαρμογή πρωτοκόλλων μέχρι τη σηματοδοσία χαμηλού επιπέδου (low-level signalling).Προσθήκη νέας απάντησης