Τι είναι FX interbank market;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος FX interbank market;

Απαντήσεις

Ελληνικά: διατραπεζική αγορά συναλλάγματος. Είναι η διεθνής αγορά όπου οι διαπραγματευτές (dealers) των τραπεζών αγοράζουν και πωλούν spot ή προθεσμιακά νομίσματα σε διαπραγματευτές άλλων τραπεζών. Στην αγορά αυτή, εκτός από την κάλυψη συναλλαγματικών θέσεων που ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες, αναπτύσσεται και έντονη κερδοσκοπία. Ο διαπραγματευτής αγοράζει ένα νόμισμα του οποίου η ισοτιμία αναμένεται να ενισχυθεί στο μέλλον, και όταν συμβεί αυτό το πωλεί προκειμένου να καταγράφει πραγματοποιηθέντα κέρδη.Προσθήκη νέας απάντησης