Τι είναι Fund supermarket;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Fund supermarket;

Απαντήσεις

Fund supermarket σημαίνει υπεραγορά κεφαλαίων. Μορφή του one stop shopping για τοποθετήσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα. Τα fund supermarkets προσφέρουν στους πελάτες πρόσβαση σε μια σειρά προϊόντων χωρίς να τους επιβαρύνουν με άμεσα κόστη. Οι επενδυτές λαμβάνουν μία ενιαία απόδειξη και μπορούν να διακινούν χρήμα μεταξύ προϊόντων συνήθως χωρίς την παρέμβαση τραπεζικών λογαριασμών. Οι διαμεσολαβητές (brokers-dealers) επωφελούνται επίσης από αυτά τα κανάλια διανομής ικανοποιώντας τη ζήτηση για διαφοροποιημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές, ομόλογα, καταθέσεις, δάνεια, παράγωγα, πιστωτικές κάρτες, αμοιβαία κεφάλαια κλπ). Πολλά fund supermarkets χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό από ηλεκτρονικές πλατφόρμες συμβεβλημένων επενδυτικών εταιριών. Επόμενα, ο πελάτης έχει στη διάθεσή του προϊόντα πολλών εταιριών χωρίς να είναι υποχρεωμένος να μεταβεί στο κατάστημα αυτών και επί πλέον έχει την ευχέρεια να συγκρίνει την απόδοση μεταξύ πολλών προσφερομένων εναλλακτικών επιλογών. Τα fund supermarkets γνώρισαν μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα στην αγορά των ΗΠΑ όπου οι πωλήσεις από 14% της επενδυτικής αγοράς το 1990 ανήλθαν στο 40% το 2006. Πιο γνωστά κεφάλαια που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό είναι στις ΗΠΑ η Charles Schwab’s OneSource platform που το 2006 προσέλκυσε κεφάλαια ύψους πάνω από 20 δισεκ. δολάρια και στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Scandia, Cofunds, Fidelity FundsNetwork, Selestia και η Egg.Προσθήκη νέας απάντησης