Τι είναι Full Duplex;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Full Duplex;

Απαντήσεις

Είναι το επικοινωνιακό σύστημα ταυτόχρονης μετάδοσης δεδομένων σε δύο κατευθύνσεις (bidirectional transmission) μέσω διαμορφωτή (modem). Εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα εφόσον χρησιμοποιεί μεγαλύτερο εύρος χωρητικότητας (bandwith). Στην περίπτωση μετάδοσης μέσω Η/Υ, τα δεδομένα δεν εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη πριν ολοκληρωθεί η μετάδοση των δεδομένων του άλλου χρήστη με τον οποίον επικοινωνεί. Ένα τηλέφωνο είναι, επίσης, μια συσκευή full duplex αφού και τα δύο μέρη μπορούν να ομιλούν ταυτόχρονα. Χρησιμοποιείται συχνά στις συνεδριάσεις εξ αποστάσεως (video or teleconferences) διότι οι συμμετέχοντες που ευρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή διαφορετικά κράτη έχουν την ευχέρεια να ομιλούν στον ίδιο χρόνο.Προσθήκη νέας απάντησης