Τι είναι FTSEurofirst Index Series;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος FTSEurofirst Index Series;

Απαντήσεις

Είναι σειρά δεικτών ευρωπαϊκών μετοχών που καταρτίζονται από το 2003 από τον όμιλο FTSE (Financial Times Stock Exchange) και από το ευρωπαϊκό χρηματιστήριο Euronext Ν.V που ήδη εξαγοράσθηκε και ενσωματώθηκε στην εταιρία συμμετοχών NYSE – Euronext. Πρόκειται για μία σύνθεση δεικτών επί μέρους ευρωπαϊκών κρατών οι μετοχές των οποίων παρουσιάζουν υψηλή απόδοση, εμπορευσιμότητα και ρευστότητα. Οι πανευρωπαϊκοί δείκτες της ανωτέρω σειράς είναι οι εξής:

· FTSEurofirst 80 Index. Ένας αξιόπιστος δείκτης μετοχών της ζώνης του ευρώ που αντανακλά την απόδοση της ευρύτερης αγοράς. Επιτρέπει στους συμμετέχοντες στην αγορά να τον χρησιμοποιούν σαν δείκτη αναφοράς (benchmark index) και να επενδύουν σε μετοχές υψηλής απόδοσης. Αποτελείται από τις μετοχές των 60 μεγαλύτερων από άποψη κεφαλαιοποίησης εταιριών που μετέχουν στο δείκτη της Ευρωζώνης FTSE Eurozone Index και άλλων 20 επιπρόσθετων εταιριών που επιλέγονται με κριτήρια το μέγεθός τους και την καλύτερη κλαδική αντιπροσώπευση.

· FTSEurofirst 100 Index. Προσφέρει ένα ρεαλιστικό δείκτη για επαγγελματίες επενδυτές που αναζητούν υψηλή απόδοση από τις μεγαλύτερες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου που διαθέτουν και υψηλή ρευστότητα. Περιλαμβάνει τις μετοχές των 60 μεγαλύτερων από άποψη κεφαλαιοποίησης εταιριών της ζώνης του ευρώ που μετέχουν στο δείκτη FTSE Developed Europe Index και επιπρόσθετα άλλων 40 εταιριών που επιλέγονται με κριτήρια το μέγεθός τους και την καλύτερη κλαδική αντιπροσώπευση.

· FTSEurofirst 300 Index. Αρχικά ήταν ο δείκτης FTSE Eurotop 300 και από 29.9.2004 συμμετέχει με το νέο του όνομα στη σειρά των δεικτών FTSEurofirst. Είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός πανευρωπαϊκός δείκτης μετοχών τον οποίο χρησιμοποιούν συνήθως οι επαγγελματίες επενδυτές και ο οικονομικός τύπος. Περιλαμβάνει τις μετοχές των 300 μεγαλύτερων εταιριών από άποψη κεφαλαιοποίησης και καλύπτει το 93.3% του δείκτη FTSE Developed Europe Index. Η επιλογή των μετοχών βασίζεται στο σύστημα ταξινόμησης FTSE Global Classification System.

· FTSEurofirst Supersector Indices. Αποτελείται από μία ακολουθία από 18 κλαδικούς δείκτες σε πραγματικό χρόνο (real-time indices) που περιλαμβάνουν μετοχές εταιριών με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στο δείκτη FTSE Developed Europe Index. Οι ανωτέρω δείκτες προκύπτουν από το Σύστημα Ταξινόμησης της Βιομηχανίας (Industry Classification System (ICB) και είναι σχεδιασμένοι με τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται σε ένα ιδανικό εργαλείο για κλαδικά επενδυτικά προϊόντα. Οι δείκτες της ακολουθίας αυτής που περιέχουν μετοχές μόνο της ζώνης του ευρώ φέρουν το όνομα FTSEurofirst Euro Supersectors.Προσθήκη νέας απάντησης