Τι είναι FRONTEX;


Τι σημαίνει η συντομογραφία FRONTEX;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX) Ελληνικά: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τη Διαχείριση του Επιχειρησιακού Συντονισμού στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2004 και έχει την έδρα της στη Βαρσοβία. Αποστολή της είναι να συνδράμει τα κράτη μέλη της Ε.Ε κατά την εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης όσον αφορά τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα και την επιστροφή πολιτών τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους. Επαφίεται σε κάθε κράτος μέλος να ελέγχει τα σύνορά του, αλλά η υπηρεσία βοηθά ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη διενεργούν τον έλεγχο αυτό με το ίδιο υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας.Τα κύρια καθήκοντα της υπηρεσίας περιλαμβάνουν: α) παροχή βοήθειας στις χώρες της Ε.Ε κατά την εκπαίδευση των συνοριοφυλάκων τους β) εκτίμηση των κινδύνων γ) αξιοποίηση της έρευνας σε νέες τεχνολογίες επιτήρησης και δ) συντονισμός της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Ε.Ε κατά τον επαναπατρισμό παράνομων μεταναστών ε) συνεργασία με άλλους παρεμφερείς ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως η Europol, η CEPOL και η OLAF.Προσθήκη νέας απάντησης